strona główna e-mail TROCHĘ O NASTROCHĘ O NAS STATUTSTATUT KONTAKTKONTAKT

AKTUALNOŚCI
ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
POMOC ŻYWNOSCIOWA PEAD
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014-2020
GALERIA
MEDIA O NAS
1%
NASI PRZYJACIELE
POTRZEBUJESZ POMOCY?
LINKI


  Newslleter
Wpisz swój adres e-mail

 
AKTUALNOŚCIProgram kolonii Stowarzyszenia Janko Muzykant    "Kucoby 2010"

I. Założenia organizacyjne:

1. organizator: Stowarzyszenie Janko Muzykant, ul.Warszawska 11, 46-320 Praszka,
2.rodzaj: kolonie rekreacyjno-wypoczynkowe,
3.termin: 7-14 sierpnia 2010 r.
4.miejsce lokalizacji kolonii: ośrodek wypoczynkowy Hufca  ZHP Chorzów, Kucoby 35,  zakwaterowanie - domki schroniska młodzieżowego,  obiekt otoczony lasem, na terenie ośrodka znajdują się: jadalnia, świetlica, basen, boisko do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki, umywalnie i toalety,
5.ogólna charakterystyka uczestników : uczestnikami kolonii są dzieci i młodzież ( chłopcy i dziewczęta) w wieku 7-16 lat w liczbie 30 osób,
kadrę stanowią:
a). kierownik kolonii - Marek Niziołek,
b). wychowawcy ( w ramach wolontariatu) członkowie Stowarzyszenia Janko Muzykant:
- Katarzyna Gagatek,
- Jolanta Hondzel,
- Anna Poniatowska

II. Założenia programowe:
   
     1. Cele wychowawcze:
        
    Realizacja kolonii "Kucoby 2010 "  ma służyć:
- wypoczynkowi dzieci i młodzieży w sposób czynny i ciekawy,
- zdobywania nowych wiadomości i umięjętości poprzez realizację           ciekawego programu,
-integrację dzieci i młodzieży,
- rozwijanie aktywnych, twórczych postaw dzieci i  młodzieży otwartych na własne aspiracje i potrzeby innych ludzi,
- umożliwienie uczestnikom kolonii budowania pozytywnego obrazu samego siebie,
- poznanie okolicy,
- wzbogacenie wiedzy o środowisku naturalnym, rozwijaniu zainteresowań problematyką ekologii, uwrażliwieniu na piękno przyrody.

2. Zamierzenia programowe;

         na koloniach będziemy;
- budować obrzędowość kolonii poprzez: ozdabianie budynku i otoczenia kolonii, nazwy grup, - wspólne zwyczaje (powitanie i pożegnanie dnia, czytanie baśni wieczornych, tworzenie totemów grup, wybór pieśni grupowej, dyżury w jadalni,
- uprawiać aktywne formy wypoczynku ( wędrówki, gry i zabawy na boisku, kąpiele w basenie),
- prowadzić współzawodnictwo grup związanie z poszczególnymi imprezami programowymi oraz w zakresie  czystości w pokojach,
- uczyć się zasad etyki, samorządności, posłuszeństwa wobec starszych, samodzielności i zaradności życiowej,
- dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów oraz porządek na terenie kolonii.


UFFF..... udało się zrealizować

Dziękujemy firmie Perfect Łukasz Bach z Olesno za darmowy transport dzieci.


Zbiórka dla Powodzian

Zbiórkę dla Powodzian w powiecie oleskim przeprowadziliśmy w dniach 28.05.2010 r. -20.06.2010 r.

Zebraliśmy :

  • artykuły spożywcze             2 748,60 kg

  • art.chemiczne i inne              902,65 kg

                                           razem     3 651,25 kg


Wyżej wymienione artykuły przekazaliśmy bezpośrednio powodzianom w remizie strażackiej we wsi Sokolniki, gmina Gorzyce, województwo podkarpackie. Ta wieś była zalana dwukrotnie podczas tegorocznej powodzi.

Dziękujemy wszystkim, którzy wkładali artykuły do wystawionych przez nas koszy.

Dziękujemy właścicielom sklepów, którzy zgodzili się na wystawienie tych koszy w swoich sklepach.( 38 sklepów)

Dziękujemy Gminie Praszka za bezpłatne udostępnienie lokalu, w którym mogliśmy składować zebrane rzeczy.

Dziękujemy firmie "Jawor" s.c. z Jaworka za paliwo wykorzystane do transportu darów, firmie Usługi Transportowe Adam Jachymski, oraz firmie Tedrive Poland Sp. z o.o.. za bezpłatny transport.

Dziękujemy wszystkim szkołom oraz pracownikom Urzędu Skarbowego Olesno za włączenie sie do akcji.

Dziękujemy Beacie Stachulec za koordynowanie akcji w Praszce.


W powiecie wieluńskim zbiórkę dla Powodzian przeprowadziliśmy w dniach: 04.06.2010 r.-10.07.2010 r.


Zebraliśmy:

  • artykuły spożywcze                    2 580,00 kg

  • artykuły chemiczne i inne             431,00 kg

                                                   razem     3 011,00 kg

Dary zebranie w powiecie wieluńskim zawieźliśmy również do gminy Gorzyce w województwie podkarpackim, ale tym razem do wsi Zalesie Gorzyckie.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w przeprowadzeniu akcji:

  • właścicielom sklepów spożywczych ( 18 sklepów),

  • szkołom powiatu wieluńskiego, które włączyły się do akcji, a w szczególności Dyrektorowi Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu, za udostępnienie lokalu do składowania darów,

  • wolontariuszce Kasi Gagatek za koordynowanie akcji w Wieluniu,

  • firmie "Jawor" s.c. z Jaworka za paliwo do samochodów wiozących dary, oraz firmom: AK SERWIS Adam Krupa oraz firmie OKNAR Dominik Łapucha za transport.Stowarzyszenie Janko Muzykant